Ծրագիր (ընդհանուր դրույթներ)

mskh

Ծրագիր (լրամշակված)

1. Ուսումնական միջավայրի պահանջներ

 • ուսումնական սրահ,  հիմնական համակարգիչ՝  միացված էլեկտրոնային գրատախտակին կամ պրոյեկտորին, անլար ինտերնետ,  ձայնային ուժեղարար, ուսուցչի և սովորողների անհատական նոթբուք-նեթբուքեր կամ պլանշետ, ուսումնական նյութեր, անհատական սեղան-աթոռ
 • համացանցում ուսուցման միջավայրը՝  mskh.am կայք. mskh-ի էլեկտրոնային գրադարանի ռեսուրսներ, ամսագրեր՝  «Դպիր», «Լուսաստղ», ուսուցչի, սովորողների բլոգներ
 • սովորողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր` նոթբուք- նեթբուք կամ պլանշետ, անձնական բլոգ, կայք, էլեկտրոնային թղթապանակ, ֆոտոխցիկ (կամ բջջային հեռախոս` ձայնագրելու և լուսանկարելու գործողությունները կատարող) ուսումնական նյութեր (մեդիաընթերցարաններ, մեդիագրադարանների, համապատասխան բլոգների  հղումներ, էլեկտրոնային ուսումնական ռեսուրսներ և այլն):
 • ուսումնական նյութեր` դասագրքերի թվային տարբերակներ, մեդիափաթեթներ, էլեկտրոնային բառարաններ, ինտերնետային կայքեր և ուսումնական բլոգներ
 • ուսուցչին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր`  անհատական նոթբուք-նեթբուք կամ պլանշետ՝  ներբեռնված անհրաժեշտ ծրագրերով, թվային ձայնագրիչ, էլեկտրոնային մատյան, անձնական բլոգ, ֆոտոխցիկ (կամ բջջային հեռախոս` ձայնագրելու և լուսանկարելու գործողությունները կատարող), էլեկտրոնային ուսումնական նյութեր, մեդիափաթեթներ, ուսումնական այլ ռեսուրսներ:

            Ուսումնական միջավայր են նաև՝  ընթերցասրահը, մեդիադահլիճը, Մարմարյա սրահը  

2. Բովանդակային միջուկ

Հանրակրթության պետական չափորոշիչ ընդհանուր դրույթներ

Մայրենի լեզուն հիմնական դպրոցում

Հայոց լեզու, գրականություն, 9-րդ դաս.

 • ձևավորվող (զարգացող) կարողություններ, հմտություններ, գիտելիք

Հանրակրթական հիմնական ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնի և կրթահամալիրում իրականացվող մեդիակրթության արդյունքում սովորողը ձեռք է բերում՝

 • գրավոր և բանավոր խոսքի ազատ արտահայտման կարողություն
 • գործնական մեդիահմտություններ
 • գրական-երաժշտական ճաշակ
 • մեդիա (գործիքներ, համակարգչային ծրագրեր,  կրթահամալիրի կայք) հմտություններ

Սովորողը պետք է ունենա էլեկրոնային հասցե և ազատորեն օգտվի, ունենա ենթակայքի իր էջը և նյութ թողարկի, պետք է ունենա բլոգ և տիրապետի բլոգավարման հմտություններին, ունենա էլեկտրոնային օրագիր, որտեղ կտեղադրի ուսումնական ամբողջ տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները, տիրապետի Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Paint, մոնտաժային որևէ ծրագրի: Կարևոր մեդիակարողություններ և հմտություններ են զարգանում համացանցային ամենատարբեր տարածքներում, ուր սովորողը կարդում է, դիտում է, քննարկում է ուսումնական ֆիլմեր, առցանց մոնտաժում է ռադիոնյութեր:

3. Ծրագրային նյութի յուրացման կազմակերպումը

 • ուսումնական պարապմունքների` դասերի կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն

Դասերը կազմակերպվում են ըստ ուսումնական պլանով նախատեսված ժամաքանակի և կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցի: Կրթահամալիրում դասերը սկսվում են առավոտյան ընդհանուր պարապմունքով: Մայրենի լեզվի ուսուցումն ու յուրացումը կազմակերպվում է դասարանում, իսկ կիրառումը՝  նախագծերում, որոնք կազմակերպվում են հիմնականում տանը և առցանց: Սովորողները ստանում են այս կամ այն առաջադրանքը, ձևավորում խմբեր, ապա դասարանում, տանը և առցանց կազմակերպում նախագծի կատարման աշխատանքները: Իսկ որպես նախագծի ամփոփում՝ ներկայացնում են կոնկրետ արդյունքներ: Նախագծի կատարման ընթացքը վերահսկվում է  դասավանդողի կողմից, ով առցանց հետևում և մասնակցում է աշխատանքներին: Վերջնական արդյունքները հրապարակվում են կայքում, ենթակայքում, սովորողների բլոգներում:

 • ծրագրով անհրաժեշտ ուսումնական նյութերի (էլեկտրոնային և տպագիր գրականություն, ֆիլմեր, այլ) մեդիափաթեթի ստեղծման և դրանց օգտագործման մեթոդական նկարագրություն

Դասավանդողը սովորողների հետ միասին ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում ստեղծում է ուսումնական նյութեր, առաջադրանքների և հարցաշարերի շտեմարան, ուղեցույցներ, ուսումնական մեդիափաթեթներ, ուսուցման այլ նյութեր, տեսանյութեր՝  դրանք հրապարակելով  բլոգում, որպեսզի հասանելի լինի սովորողներին: Հարկ եղած դեպքում, սովորողների անմիջական առաջարկներով ու օգնությամբ, ծրագրով անհրաժեշտ ուսումնական նյութերը լրամշակվում են:

Նախածի  ղեկավարը  կատարում է նախագծի նախնական պլնավորում, ապահովում է առաջնային գիտելիք պարունակող տեղեկատվությունը, որը կողմնորոշում է սովորողներին՝ ինչպես, ինչ ուղղությամբ սկսել աշխատանքը,  տալիս է  համացանցային հղումներ, գրքերի անուններ և այլ անհրաժեշտ նախնական տեղեկատվություն: Հետևում է նախագծի աշխատանքի ընթացքին և ավարտին է հասցնում նախագիծը՝ վերջնական արտադրանքի տեսքով:

 • սովորողի ինքնուրույն յուրացման նյութը (ընթերվող ուսումնական գրականություն). սովորողի ինքնակրթության (մասնագիտական ընթերցանության) կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն

Ընթերցանության նյութը` դասական և ժամանակակից մանկա-պատանեկան գրականության նմուշներ, հոդվածներ, գիտահանրամատչելի նյութեր, որոշվում է` հետևելով կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցին, ընտրվում է էլեկտրոնային և տպագիր ընթերցարաններից, կրթահամալիրի կայքից և ենթակայքերից, մեդիագրադարանից, էլեկտրոնային ամսագրերից, ԶԼՄ-ներից: Սովորողները կամ սովորողների խմբերը համացանցից, էլեկտրոնային գրքերից և այլ տեղեկատվական ռեսուրսներից ինքնուրույն փնտրում, գտնում են անհրաժեշտ ինֆորմացիան, համադրում են փաստերը, հիմնավորում և ներկայացնում են այն:

 • ուսումնական ճամփորդությունները. ծրագրով նախատեսված ճամփորդության կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն

Ուսումնական ճամփորդություններից առաջ սովորողները տարբեր տեղեկատվական տպագիր և էլեկտրոնային աղբյուրներից նախօրոք փնտրում, գտնում են տեղեկություններ այս կամ այն տեղանքի, վայրի, մշակութային օջախի մասին, կարդում և ծանոթանում են, ճամփորդության ընթացքում լուսանկարներ և տեսանյութեր են անում, տեղում հավաքում հավելյալ տեղեկություններ և որպես հաշվոտվություն-ամփոփում ներկայացնում են տեսանյութի տեսքով:

 • մասնագիտական փորձառությունները. փորձառության կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն

Մասնագիտական փորձառություները հիմնականում փոխանցվում են առարկայական սեմինարների, առցանց քննարկումների,  ինչպես նաև՝ հոդվածների, մեթոդական մշակումների ընթերցանության միջոցով:

 • ծրագրով որոշված ստեղծագործական հավաքների, համերգների, ցուցահանդեսների, ներկայացումների մասնակցության կամ կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն

Ծրագրով որոշված ստեղծագործական հավաքների, համերգների, ցուցահանդեսների, ներկայացումների մասնակցության կամ կազմակերպման ընթացքում սովորողը հանդիսատես է կամ հանդիսավար: Նրա մոտ առաջին հերթին ձևավորվում է լսելու և ներկայանալու մշակույթ: Սովորողը դիտում և քննարկում է երաժշտական, գեղարվեստական, թատերական ներկայացումներ, ֆիլմեր, ցուցահանդեսից ստացած տպավորություններ, զարգացնում գեղագիտական ճաշակ:

4. Դասավանդողի և սովորողի ուսումնական բլոգների (բլոգի համապատասխան բաժնի) վարմանը  ներկայացվող պահանջներ

 • տեսանելի է հեղինակային դիրքորոշումը. նյութերը բովանդակային առումով ամբողջական են և թարմացվում են հաճախակի
 • նյութերը մատուցվում են հնարավորինս գրագետ կերպով
 • տեքստերը զերծ են ոչ հայեցի կետադրական կամ ինտերնետային այլևայլ սիմվոլներից
 • զգացվում է համացանցային մշակույթի առկայությունը. պահպանվում են հեղինակային իրավունքի նորմերը, էթիկայի կանոնները:

 5. Սովորողների հետազոտական աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ

 • տեքստի վերլուծում, բովանդակության քննարկում, եզրակացության ձևակերպում
 • ասված խոսքի հիմնավորում, ստեղծական մտածողություն
 • մասնագիտական բառարանների, գիտահանրամատչելի, հանրագիտարանային գրականության, Վիքիդարանի և հանրագիտարանային հայալեզու, ինչպես նաև՝ օտարալեզու կայքերի գործածում
 • հետազոտական աշխատանք կատարելու առնվազն փորձ

 6. Ստուգման և կիսամյակային, տարեկան գնահատման կարգ  

7. Թվային դասագրքեր

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

2015-2016 ուս. տարի

Նունե Մովսիսյան

Об авторе Նունե Մովսիսյան

Բարև, բարեկամ: :)
Запись опубликована в рубрике Մեդիակրթություն. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

21 отзыв на “Ծրագիր (ընդհանուր դրույթներ)

 1. Уведомление: Մեթոդական պարապմունք ուսումնական-նախագծային խմբերով | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 2. Уведомление: Մեթոդական պարապմունք ուսումնական-նախագծային խմբերով | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 3. Уведомление: Հայոց լեզու, գրականություն, 9-րդ դաս. | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 4. Уведомление: Հայոց լեզու, գրականություն, 8-րդ դաս. | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 5. Уведомление: Մայրենի լեզու, 5-րդ դասարան / 2014-2015 ուս. տարի/ | Մայրենի լեզու դասավանդողի բլոգ

 6. Уведомление: Առաջադրանքների փաթեթ (8-9-րդ դաս.-ներ) | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 7. Уведомление: Ուսուցման նոր ձևի կազմակերպում. առկա խնդիրներ և առաջարկներ | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 8. Уведомление: Ծրագիր 4-5 դասարան | Մարգարիտ Հարությունյան

 9. Уведомление: Ուսումնական փաթեթներ (8-9-րդ դաս.-ներ) | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 10. Уведомление: Դասավանդողի գրադարան | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 11. Уведомление: Դասավանդողի մեդիադարակ | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 12. Уведомление: Ուսուցչի մեկ տարվա աշխատանքի ամփոփում | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 13. Уведомление: Ուսումնական ամառ-2015 | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 14. Уведомление: Հայոց լեզու, գրականություն, 9-րդ դաս. | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 15. Уведомление: 9-րդ դաս.-ի ծրագրի բովանդակային միջուկ | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 16. Уведомление: Ծրագրի բովանդակային միջուկ | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 17. Уведомление: Ծրագրի բովանդակային միջուկ | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 18. Уведомление: Հայոց լեզու, գրականություն | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 19. Уведомление: Դասավանդողի մեդիադարակ | Հայկական կակաչ (Papaver Armeniacum)

 20. Уведомление: Մայրենի լեզու, 4-5-րդ դասարաններ | Մարգարիտ Հարությունյան

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s